Corona-Virus Maatregelen

Maatregelen als gevolg van de Corona pandemie

Wij wijzen onze cliënten en medewerkers op de hygiënemaatregelen van her RIVM en de Rijksoverheid. Wij bekijken de situatie dag voor dag en passen onze maatregelen hierop, indien nodig, voortdurend aan.

Wij vragen onze cliënten en medewerkers alert te zijn op symptomen zoals, hoesten en kuchen, verkoudheid en of koorts.

Wij vragen onze medewerkers niet naar het werk te komen bij hoesten en kuchen, verkoudheid, keelpijn en of koorts. Daarnaast vragen wij hen de sociale contacten te beperken tot nader order maar in ieder geval tot 6 april 2020.

We schudden geen handen en wassen en desinfecteren onze handen zeer regelmatig. Ook onze prakttijkruimte, balie, wachtkamer, koffiemachine, pinautomaat etc. worden regelmatig gedesinfecteerd.

Wij verzoeken U voor spoedgevallen de kliniek te bezoeken, zodat de huisvisites tot een minimum kunnen worden beperkt.

Wat wij van onze cliënten verwachten?

Heeft U gezondheidsklachten die gerelateerd zouden kunnen zijn aan het Coronavirus, bezoek onze kliniek dan niet.

Neem liever eerst telefonisch contact op met de balie om te overleggen of een bezoek aan de kliniek op dit moment noodzakelijk is.

Bezoek onze kliniek tot 6 april bij voorkeur na afspraak, om zo met ons, het aantal mensen in de wacht- en balieruimte te kunnen beperken.

Meldt U zonder dier bij de balie en wacht daarna in de auto, totdat de assistente U komt halen. Desinfecteer bij binnenkomst Uw handen.

Samen moeten we zien het virus in te dammen voor zo ver het binnen onze mogelijkheden ligt.

We vertrouwen op Uw gezond verstand en Uw medewerking.